Agnieszka Mierzyńska

Pedagog Specjalny, Terapeuta SI

Tel. 606311543

zakres usług


       

                         

     Witam na mojej stronie!                             

Jestem pedagogiem specjalnym, certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej.

Certyfikowanym diagnostą klinicznym ADOS - 2 oraz STAT w diagnozowaniu autyzmu od 12 miesiąca życia.

Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami:

         - ze spektrum autyzmu (ASD),

         - integracji sensorycznej - skomplikowanych procesów neurologicznych, będących podstawą naszego działania,

         - wybiórczości żywieniowej, 

         - niezintegrowanych odruchów dynamicznych i posturalnych oraz wzrokowo - słuchowych,

         - funkcji wzrokowych,

Prowadzę terapię dzieci z problemami moczenia się i zaparciami nawykowymi

 • minimalizuję zaburzenia w rozwoju dziecka lub zapobiegam dalszemu ich rozwojowi w sytuacjach, w których pojawiły się pierwsze sygnały nieprawidłowego funkcjonowania.
 • wspieram rozwój psychofizyczny dziecka, pomyślny start szkolny oraz późniejsze funkcjonowanie w środowisku szkolnym.
 • dostarczam rodzicom wiedzy na temat dysfunkcji integracji sensorycznej powstałych u ich dzieci oraz wskazówek dotyczących sposobów ich redukowania.


Jeśli Twoje dziecko:

 • unika zabaw na zjeżdzalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli, cierpi na chorobę lokomocyjną;
 • nie je wybranych prduktów, je bardzo mało;
 • jest niezdarne ruchowo (kłopoty z łapaniem piłki), niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych; myli strony: prawa - lewa;
 • jest nadmiernie ruchliwe, ma kłopoty z koncentracją uwagi; cierpi na nadpobudliwość psychoruchową;
 • ma trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, czytaniem, pisze litery i cyfry z lustrzanym odbiciem);
 • ma trudności z zabawami manipulacyjnymi (kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem); samoobsługą;
 • ma trudności ruchowe (opóźniony rozwój ruchowy, problemy utrzymaniem równowagi, zaburzona koordynacja ruchowa);
 • jest nadwrażliwe lub mało wrażliwe na bodźce: dotykowe, wzrokowe, słuchowe;
 • ma opóźniony rozwój mowy;
 • często jest rozdrażnione, płaczliwe, reaguje złością i agresją;

Zapraszam na konsultacje     

  
                    

Copyright © 2012 Agnieszka Mierzyńska. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie Marcin Weron
e-mail: weron.marcin@gmail.com