Agnieszka Mierzyńska

Pedagog Specjalny, Terapeuta SI

Tel. 606311543

odruchy pierwotne


     

       Odruch wg definicji jest to wrodzona, automatyczna reakcja organizmu na podnietę i polega jedynie na anatomicznych stosunkach biorących udział w tej reakcji neuronów.

Odruchy są funkcjonalnymi jednostkami układu nerwowego i wynikiem ich działania jest większość naszych czynności życiowych.

Wrodzone odruchy występujące u wszystkich ludzi nazywamy odruchami bezwarunkowymi, natomiast odruchy nabyte później warunkowymi. Każde dziecko przychodzące na świat rodzi się z zestawem odruchów potrzebnych do przetrwania, które składają się na podstawowe mechanizmy odruchowe. Pojawiają się one już podczas życia płodowego i powinny wygasnąć (w okresie ciąży i pierwszego roku życia) lub w niektórych przypadkach przekształcić się w inne, dojrzalsze reakcje wraz z rozwojem układu nerwowego.

Dziecko rodzi się z pakietem naturalnych sił - odruchów i instynktów. W okresie niemowlęcym wczesnodziecięcym naturalne odruchy i pierwotne ruchy "wypracowują" połączenia pomiędzy ciałem a mózgiem. Są one przez dziecko wykonywane spontanicznie.

Jeżeli odruchy nie wygasną lub nie przekształcą się w inne, to pojawiają się zaburzenia powodujące strukturalne osłabienie ośrodkowego układu nerwowego. Dysfunkcja ta może być ledwo wykrywalna i ujawnić się w sytuacjach, gdy działają silniej stresory (okres niemowlęcy, nauka, plac zabaw itp.)

Pierwotne schematy ruchów stają się bazą nawyków ruchowych, które następnie wpływają na umiejętności konieczne do opanowania sztuki czytania, pisania, liczenia i innych działań związanych z procesami przyswajania, a następnie praktycznego wykorzystywania informacji.

Osiągnięcie właściwej dojrzałości neurologicznej odruchów wieku niemowlęcego stanowi podstawę sukcesów szkolnych, a następnie życiowych.


Copyright © 2012 Agnieszka Mierzyńska. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie Marcin Weron
e-mail: weron.marcin@gmail.com