Agnieszka Mierzyńska

Pedagog Specjalny, Terapeuta SI

Tel. 606311543

integ. sensoryczna


    
      
         Termin Integracja Sensoryczna (SI) określa procesy percepcji zmysłowej wrażeń docierających do naszego ciała i zintegrowanych
w układzie nerwowym tak, by mogły być użyte do powstania odpowiednich reakcji.
Zrozumienie terminu integracja sensoryczna jest równoznaczne ze zrozumieniem tego jak funkcjonuje mózg i cały układ nerwowy.
        Dr Ayers (psycholog  i terapeuta zajęciowy) - twórca metody integracji sensorycznej definiuje ją jako proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu.
Teoria SI odwołuje się do wczesnych etapów rozwoju nerofizycznego dziecka, gdy zaczynają się kształtować układy zmysłów.

Dziecko musi wykorzystać doświadczenia zmysłowe tak, by mogło właściwie odpowiadać na życiowe wymagania płynące z otoczenia. Nazywamy to reakcją adaptacyjną - celowym, ukierunkowanym na określony cel działaniem lub reakcją na bodziec zmysłowy.

Zanim dziecko zacznie przejawiać reakcje adaptacyjne, jego układ nerwowy musi nauczyć się "rozumieć i organizować" wrażenia zarówno na poziomie odruchowym, podświadomym, jak i wyższym "korowym" (świadomym). Możemy reagować adekwatnie do sytuacji jedynie wtedy, gdy mózg wie i rozumie, co się wydarzyło.

Terapia prowadzona jest poprzez ruch w formie zabawy. Podczas zajęć angażowane są wszystkie zmysły, a w szczególności zmysł równowagi (ukł. przedsionkowy) i dotyku oraz wzroku i słuchu.

Do stymulacji zmysłu równowagi używa się specjalistycznego sprzętu. Są to huśtawki, hamaki, podwieszane koniki, deskorolki, trampoliny, równoważnie itp. Ćwiczenia te mają prowadzić do prawidłowej organizacji pracy układu nerowego na poziomie analizy i syntezy dostarczanych bodźców zmysłowych.

Terapia skierowana jest do dzieci i młodzieży:

  • z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwość / podwrażliwość: dotykowa, słuchowa, przedsionkowa, niepewność grawitacyjna, nietolerancja ruchu, dyspraksja) ,
  • z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego (nadpobudliwość psychoruchowa - ADHD),
  • z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, zespołem Down`a, zespołem łamliwego chromosomu X,
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dyslekcja, dysgrafia, trudności w czytaniu, obniżony poziom graficzny),
  • z zaburzeniami komunikacji językowej,
  • z grupy ryzyka (niska waga urodzeniowa, wcześniactwo).


Copyright © 2012 Agnieszka Mierzyńska. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie Marcin Weron
e-mail: weron.marcin@gmail.com