Agnieszka Mierzyńska

Pedagog Specjalny, Terapeuta SI

Tel. 606311543

terapia f.wzrokowych


    

       Bardzo często się zdarza, że problemy związane z nauką czytania i pisania spowodowane są zaburzeniami cech narządu wzroku. Utażsamiane są one często z objawiami dysleksji rozwojowej, ponieważ są do siebie zbliżone. Zaburzenia te mogą powodować u dziecka:

 • problemy w opanowaniu technik czytania,
 • niski poziom graficzny pisma,
 • trudności w precyzyjnych ruchach rąk,
 • niechęć do układanek, rysowania i wycinania.

Przed badaniem w poradni psychologiczno - pedagogicznej pod kątem dysleksji rozwojowej zapraszam na badanie funkcji wzrokowych

Objawy wskazujące na dysfunkcję cech narządu wzroku:

 • opóźnienia w rozwoju ruchowym,
 • niski poziom uwagi wzrokowej,
 • niechęć do czytania,
 • wolne tempo przepisywania z tablicy,
 • liczne błędy popełniane podczas przepisywania, zwłaszcza pomijanie liter i drobnych elementów graficznych,
 • problemy w czytaniu drobnego druku,
 • bóle głowy, pieczenie oczu, częste mruganie,
 • czytanie z odległości większej niż 30 cm lub ustawianie książki blisko oczu,
 • niski poziom grafomotoryczny pisma, m.in. litery niemieszczące się w liniaturze i pochylane pod różnym kątem,
 • gorsza ostrość widzenia do dali po dłuższym okresie pracy z bliska,
 • sygnalizowanie, że litery widziane są z różnym kontrastem,
 • przechylanie głowy lub ciała na jedną stronę,
 • przekręcanie kartki lub zeszytu w różne strony,
 • mrużenie lub tarcie oczu,
 • wodzenie palcem wzdłuż/poniżej linijki tekstu,
 • bóle głowy podczas odrabiania lekcji,
 • niechęć do czytania w czasie jazdy samochodem lub pociągiem,
 • zła tolerancja ostrego lub jarzeniowego światła oraz nagłych zmian natężenia oświetlenia,
 • skrócony czas koncentracji wzrokowej,
 • unikanie gier i zabaw ruchowych, zwłaszcza z piłką.

Badanie obejmuje:

 • ruchy gałek ocznych,
 • poziom konwergencji,
 • zakres akomodacji,
 • występowanie zeza ukrytego,
 • widzenie obuoczne,
 • zakres pola widzenia,
 • koordynację oko - ruchową, różnicowanie barw,

Copyright © 2012 Agnieszka Mierzyńska. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie Marcin Weron
e-mail: weron.marcin@gmail.com